De Stellavissers

Artikel 1

Door in te schrijven als lid van de Stellavissers onderwerpt men zich aan de reglementen van de club. Iedere visser dient bij inschrijving kennis te nemen van de reglementen alvorens tot het vissen over te gaan. Bij controle kan hij geen reden van niet weten laten gelden.

Artikel 2

Het lidgeld bedraagt voor:

Artikel 3

De betaling van de bijdragen kunnen rechtstreeks bij een bestuurslid gebeuren.

Artikel 4

Na betaling van het lidgeld ontvangt men het reglement met steunkaart van de Stella-vissersclub.

Artikel 5

Voederen is toegelaten, maar hangt af van het reglement van de vijver waar op dat moment gevist wordt (zie viswedstrijdreglement).

Artikel 6

De leden worden aangemaand om voorzichtig met de gevangen vis om te gaan. Het gebruiken van vod, droog of nat, voor het behandelen van de vis is verboden. Het onthaken van brasem zal gebeuren in een emmer voor 3/4 gevuld met water en dit op elke vijver. Brasem dient eerst met de kop in het water gezet te worden.

Artikel 7

Het achterlaten van afval aan de vijver is verboden, op straf van boete (€ 5.00).

Artikel 8

Er wordt telkens gestart op uur van melding. De vissers komen samen stipt één uur voor de wedstrijdaanvang! Wie iemand anders inschrijft, betaald ook voor deze persoon.

Artikel 9

De wedstrijdleider bepaalt wanneer er pauze voorzien wordt of eventueel de wedstrijd afgebroken wordt (o.a. bij onweer).

Artikel 10

De plaatsen worden per lottrekking toegewezen één uur voor de aanvang van de reeks. Dit zal gebeuren door één persoon.

Artikel 11

Er wordt gevist met één handlijn zonder molen. Elastiek in het voorste deel van de handlijn is toegelaten (zie viswedstrijdreglement).

Artikel 12

Alleen vissen rechtstreeks aan de eigen haak tellen (ook gehaakte vis). De gevangen vissen worden in een voldoende grote nylon leefnet gezet (min. 2 meter). Overal zijn er 2 leefnetten verplicht.

Artikel 13

Het gebruik van bloed, tubifex, vers-de-vase (muggenlarven) en andere schadelijke stoffen in het voeder is verboden. (zie viswedstrijdreglement)

Artikel 14

Het bestuur houdt zich het recht voor alle controle uit te oefenen en eventueel de nodige sancties te treffen.

Artikel 15

Signalen:

Artikel 16

Alleen deelnemers die na het 4de signaal nog een vis aan de haak hebben, kunnen nog trachten deze op de kant te krijgen (bij niet interclubs, of zie viswedstrijdreglement). Duurtijd: max. 15 min.

Artikel 17

Na het 2de sein mag er alleen bijgevoederd worden met maden in alle vormen en met maïs. Dit geldt alleen voor wedstrijden Stellavissers, anders zie viswedstrijdreglement.

Artikel 18

Iedere deelnemer die in een wedstrijd geen vis gevangen heeft, zal voor desbetreffende wedstrijd als laatste gerangschikt worden.

Artikel 19

Voor de dagklassering wordt er op zuiver gewicht gevist (1 punt per gram).

Artikel 20

De maximum hengellengte is 9.5 meter, anders zie viswedstrijdreglement.

Artikel 21

Iedere deelnemer vist de reeks uit waaraan hij begon, er mag geen vis teruggezet worden alvorens het wegen gebeurd is.

Artikel 22

Bij de weging is iedere visser of aangeduide persoon verplicht op zijn plaats te zijn, anders zal de vis niet gewogen worden.

Artikel 23

Van nummer 1 tot 4 heeft weegverplichting, samen met 1 bestuurslid. Indien moeilijk, gelieve zelf voor een vervanger te zorgen.

Artikel 24

Men moet aan minstens 12 wedstrijden (van de 23) deelnemen om in aanmerking te komen voor het eindklassement. De 12 beste reeksen tellen voor het eindklassement. Bij gelijke eindstand geeft het resultaat van de eerste wedstrijd de doorslag.

Artikel 25

Inleg per viswedstrijd bedraagt € 4.50, eventueel een toeslag van € 0.50 voor het deelnemen aan de twee "bommen".

Artikel 26

Na het einde van de eerste reeks mag men maximum nog 15 minuten aan de vijver blijven. Voor de aanvang van de tweede reeks mag men ook ten vroegste 15 minuten ervoor aan de vijver aanwezig zijn.

Artikel 27

Voor het vertrek naar de visplaats moet iedere visser zijn nummer afgehaald hebben bij de verantwoordelijke.

Artikel 28

Klachten over onregelmatigheden worden direct gemeld aan één van de bestuursleden. Klachten achteraf worden niet aanvaard.

Artikel 29

De persoon die de club "Stellavissers", alsook "InBev" niet waardig kunnen vertegenwoordigen, kan na herhaaldelijke vermaningen vanwege het bestuur uit de club verwijderd worden.

Artikel 30

Mensen die na 1 januari 2012 ontslag namen of kregen bij InBev mogen het huidig visseizoen nog verder meedoen. Doch het jaar later kunnen zijn extern lid worden.

Artikel 31

Indien de vijver en het aantal deelnemers het niet toelaat om "enkel" te vissen, zal het bestuur beslissen of er koppel wordt gevist.

Artikel 32

Alle voeders dienen 1/2 uur voor de aanvang van de wedstrijd aan de vijver aanwezig te zijn.

Artikel 33

Enkel hulp bij personen van 3de leeftijd is toegelaten. Kinderen en dames moeten geholpen worden bij "zware" vis.